932 262 392 | Urgencias 24h · 933 298 150

Es va presentar al nostre centre Ana Martínez amb Mia, una gateta europea de deu anys. L’Anna ens va comentar que feia uns dies va notar que vomitava saliva i bevia aigua però no menjava. A més a més orinava molt poc.

Per això, es va fer una exploració general i posteriorment unes proves complementàries que van consistir en una analítica de sang i orina, una radiografia i una ecografia abdominal. Les analítiques van mostrar diversos valors alterats relacionats amb una malaltia al sistema urinari. Posteriorment, a la radiografia apreciem pedres al conducte ureteral esquerre, i l’ecografia va confirmar un còlic nefrític esquerre al costat de la degeneració crònica del ronyó dret.

nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta
nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta
nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta

Comentem els resultats de les proves realitzades a l’Ana i l’informem de la possibilitat d’una tècnica quirúrgica per solucionar el seu problema. Es tractava de la implantació d’un bypass ureteral. Amb aquesta tècnica s’intenta restaurar el pas de l’orina des del ronyó a la bufeta generant un urèter artificial i, així, evitar l’obstrucció generada per la pedra, ja que l’extracció d’aquesta té pitjor pronòstic.

Un cop informada, l’Ana va accedir a la cirurgia i després d’estabilitzar a Mia es va procedir a programar la intervenció. La recuperació de Mia va ser ràpida fins i tot per a una cirurgia tan delicada.

Actualment, es presenta de forma regular per a controls. El seu ronyó dret està atrofiat ja que no era recuperable, però el seu ronyó esquerre es manté funcional gràcies a l’urèter artificial.

Gràcies al bypass i a l’esforç dels propietaris, la Mia pot portar una vida normal.

nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta
nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta
nefrectomia laparoscipia Grup Riera Alta